Previous Next

Gratis kurs og møteplasser

Vindel tilbyr nå utvalgte kurs og møteplasser, digitale og fysiske, til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien. Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, og er kostnadsfrie for deltakerne.
Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Har du noen gode innspill?

Kommende events VindelHUB

Har du noen gode innspill?

Påmelding
Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 12.00-14.00

Dato: 28. september 2020

Online

Påmelding
Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 16.30-18.30

Dato: 28. september 2020

Online

Påmelding
Miniseminar

Er du en medlemsbedrift?

Miniseminar

 

Norsk Katapult: Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk Katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.


Arrangør: Vindel

Kl: 14:00

Dato: 29. september 2020

Campus F13 Vindel Fosnagt. 13

Påmelding
Kompetansefrokost

Er du en medlemsbedrift?

Kompetansefrokost

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles? Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO - Technology Transfer Offices.


Arrangør: Høgskolen i Molde, studiested kristiansund , KNN
Medarrangører: Vindel

Påmelding
Søknadskveld: Kommunalt Næringsfond

Er du en medlemsbedrift?

Søknadskveld: Kommunalt Næringsfond

Tenker du å søke kommunalt næringsfond? Vi arrangerer søknadskveld, med konkrete tips og råd til din søknad.
NB! Meld deg på kjapt for å sikre deg en plass! Begrenset antall plasser

 - Kristiansund kommune presenterer kommunalt næringsfond og søknadsprosess

 - Vindel bistår med konkrete tips og råd til din søknad 

Enkel servering 


Arrangør: Vindel

Kl: 17:30

Dato: 30. september 2020

Campus F13 Vindel Fosnagt. 13

Påmelding
Investorfrokost

Er du en medlemsbedrift?

Investorfrokost

Hvorfor kan investeringer i lokale vekstselskaper være en god ide?

I samarbeid med Bølgen Invest, SpareBank 1 Nordvest og Zurf Akselerator inviterer Vindel til Investorfrokost på Tollboden 1. oktober 2020.


Arrangør: Vindel
Medarrangører: Bølgen Invest, SpareBank 1 Nordvest og Zurf Akselerator

Påmelding
Advokattimen

Er du en medlemsbedrift?

Advokattimen

Advokattimen er et unikt tilbud vi har til gründere i samarbeid med Øverbø Gjørtz! Har du juridiske spørsmål knyttet til din bedrift har du muligheten her.


Arrangør: Vindel

Påmelding
Regnskapstimen

Er du en medlemsbedrift?

Regnskapstimen

Trenger du hjelp eller råd angående regnskap? Bli med på regnskapstimen for assistanse!


Arrangør: Vindel

Påmelding
Grunnleggende salg

Er du en medlemsbedrift?

Grunnleggende salg

Kurset passer for deg som har kundekontakt, enten direkte i en salgsorganisasjon, i kundeservice eller du er leder med kundekontakt.


Arrangør: Vindel

Kl: 09.00 - 11.30

Dato: 6. oktober 2020

Campus F13 Vindel Fosnagt. 13

Påmelding
Digitalt salg og presentasjonsteknikk

Er du en medlemsbedrift?

Digitalt salg og presentasjonsteknikk

Hvordan har Covid-19 endret måten vi selger på? Det vil sannsynligvis bli færre fysiske møter og flere digitale salgssamtaler. Dette vil kreve at vi endrer vår salgsteknikk. Du må utvikle enda bedre presentasjonsteknikk tilpasset den digitale salgsflaten, du må søke andre måter å fange opp kjøpssignaler, argumentere og lukke salget. Kurset vil gi deg gode tips om hva hvordan blir en mer effektiv selger.

 


Arrangør: Vindel

Kl: 09.00 - 11.30

Dato: 13. oktober 2020

Campus F13 Vindel Fosnagt. 13

Påmelding
Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 12.00-14.00

Dato: 19. oktober 2020

Online

Påmelding
Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 16.30-18.30

Dato: 19. oktober 2020

Online

Påmelding
Praktisk presentasjonsteknikk

Er du en medlemsbedrift?

Praktisk presentasjonsteknikk

Vi vil gi deg selvtillit ved å finne din styrke som presentatør og hjelp deg til å lage din historie. Vi gjør først en kort teoretisk gjennomgang av retorikk og presentasjonsteknikk, før vi gjør praktiske øvelser.  Du vil lære fra de andre som er med på kurset, og du vil forstå viktigheten av forberedelse og øvelse.


Arrangør: Vindel

Kl: 09.00 - 15.30

Dato: 20. oktober 2020

Campus F13 Vindel Fosnagt. 13

Påmelding
Strategi for sosiale medier

Er du en medlemsbedrift?

Strategi for sosiale medier

I samarbeid med Webgruppen tilbyr vi nå kurset som lærer deg smarte teknikker om du ønsker å drive salg, markedsføring, informasjon og påvirkning for din bedrift gjennom sosiale medier. Kurset holdes digitalt via Zoom. Du får også tilgang til video av kurset i etterkant.

Etter endt kurs skal du kunne fatte gode valg om hvilke kanaler bedriften bør være aktive på og hvordan.


Arrangør: Webgruppen
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 09:00 - 15:30

Dato: 22. oktober 2020

Online

Påmelding
Miniseminar

Er du en medlemsbedrift?

Miniseminar

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet Vindel og KNN, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned.


Arrangør: Vindel
Medarrangører: KNN

Dato: 26. oktober 2020

Campus F13 Vindel Fosnagt. 13

Påmelding
Skriv godt for nett

Er du en medlemsbedrift?

Skriv godt for nett

Lær å lage digitale tekster som fungerer godt for brukere samtidig som de sikrer deg gratis trafikk fra Google.

I dette kurset får du en oversikt over grunnleggende webkommunikasjon, samtidig som du lærer å skrive lesevennlig og i klarspråk.

Kurset holdes digitalt via Zoom. Du får også tilgang til video av kurset i etterkant. 


Arrangør: Webgruppen
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 09:00 - 15:30

Dato: 27. oktober 2020

Online

Påmelding
Koblingsboks

Er du en medlemsbedrift?

Koblingsboks

Vi inviterer til KOBLINGSBOKS, Vindels uformelle møteplass for de iderike!

Her vil du møte andre i samme situasjon som vil dele kunnskap, få innspill fra andre gründere og Vindels rådgivere.


Arrangør: Vindel

Påmelding
Advokattimen

Er du en medlemsbedrift?

Advokattimen

Advokattimen er et unikt tilbud vi har til gründere i samarbeid med Øverbø Gjørtz! Har du juridiske spørsmål knyttet til din bedrift har du muligheten her.


Arrangør: Vindel

Påmelding
Regnskapstimen

Er du en medlemsbedrift?

Regnskapstimen

Trenger du hjelp eller råd angående regnskap? Bli med på regnskapstimen for assistanse!

Gjennom vår samarbeidspartner Sparebank1 Regnskapshuset gir vi Vindels gründere muligheten til å få svar på spørsmål knyttet til økonomi og regnskap.  Meld din interesse, så tar vi kontakt og avtaler tidspunkt. 


Arrangør: Vindel

Påmelding
Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 12.00-14.00

Dato: 9. november 2020

Online

Påmelding
Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre.


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 16.30-18.30

Dato: 9. november 2020

Online

Påmelding
Innovasjonsfestivalen

Er du en medlemsbedrift?

Innovasjonsfestivalen

Du kan delta fysisk - eller digitalt

Festivalen blir digital, med mulighet for noen få eksklusive billetter til fysiske arrangementer rundt om i Møre og Romsdal. Dette gjør at du har mulighet til å få med deg festivalen uansett hvor du befinner deg. Selv om festivalen blir digital, vil vi legge til rette for nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers. Det blir plenumsforedrag, kurs, paralellsesjoner og workshops - akkurat som vi alltid har på festivalen. Vi vil også sørge for konfetti og en god dose festivalstemning!

Oppdatert informasjon her : https://www.innovasjonsfestivalen.no/


Arrangør: Nordveggen AS
Medarrangører: Vindel AS

Dato: 10. november 2020

Kranaskjæret

Påmelding
Forhandlingstrening

Er du en medlemsbedrift?

Forhandlingstrening

Vi er alle forhandlere. Undersøkelser viser at det er stor variasjon i forhandlingsresultater og forskningen har identifisert viktige hindringer og sentrale suksesskriterier for å nå frem til gode resultater. Dette kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler. 

 


Arrangør: Vindel

Kl: 09.00 – 11.30

Dato: 10. november 2020

Påmelding
Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (dagtid) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 12.00-14.00

Dato: 30. november 2020

Online

Påmelding
Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Er du en medlemsbedrift?

Online kursprogram (ettermiddag) i forretningsutvikling

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre


Arrangør: Hoppid.no
Medarrangører: Vindel AS

Kl: 16.30-18.30

Dato: 30. november 2020

Online

Påmelding
Vindel Summit!

Er du en medlemsbedrift?

Vindel Summit!

Vindel Summit! er en årlig og eksklusiv møteplass for deltakere i våre vekstprogrammer. Tema og program for årets Summit! kommer snart.


Arrangør: Vindel

Kl: 13.00 - 18:00

Dato: 1. desember 2020

Kranaskjæret

Påmelding
Koblingsboks

Er du en medlemsbedrift?

Koblingsboks

Vi inviterer til KOBLINGSBOKS, Vindels uformelle møteplass for de iderike!

Her vil du møte andre i samme situasjon som vil dele kunnskap, få innspill fra andre gründere og Vindels rådgivere.


Arrangør: Vindel